Oznámení

13
Dub

**Aktualizováno 4.5.2010**

U příležitosti Mezinárodního dne celiakie pořádáme 5. Fórum celiaků dne 15. 5. 2010.

Pozvánku a program najdete „zde“:[/files/program%20FC%202010%20%20na%20www..pdf]

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 423/2004 Sb. Je určena pro všeobecné sestry, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky za 4 kreditní body. Poplatek 100,- Kč se platí na místě. Prosíme zájemce o nahlášení účasti na adrese: h.benesova@fnmotol.cz nebo benesova.blp@seznam.cz.

Jizerské pekárny nabízí možnost objednat si předem na Fórum celiaků.
Přehled jejich sortimentu je „zde“:[/files/jJIPEK%20-sortiment.jpg].
Ceník je „zde“:[/files/Cen%C3%ADk%20SE%20SMLOUVOU%20od%201.4.%202010.xls].
Objednávky zasílejte mailem na celiak@celiak.cz do 9.5.2010.

Seznam vystavovatelů, kteří budou na naší akci je „zde“:[/files/vystavovatele%202010.jpg]

číst více ....
29
Bře

Firma Zedníček dala na trh pod značkou Bilbo vinnou masovou klobásu, která neobsahuje lepek. Více informací „zde“:[/files/Vinnaklobasa.pdf]

číst více ....
22
Bře

Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna přispívá v rámci Preventivních programů na celiakii 1500 Kč ročně.
Příspěvek mohou čerpat:
Děti do 18 let včetně http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2845
Děti do 18 let mají navíc možnost čerpat i na ozdravný pobyt, který je prokazatelně organizován pro dětské pacienty s diagnózou celiakie.

Studenti denního studia do 26 let včetně
http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2846

Ženy
http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2847

Muži
http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2848

Pojištěnci můžou změnit zdravotní pojišťovnu 1x za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni čtvrtletí (tzn. k 1.4., k 1.7., k 1. 10. a k 1.1. – registrační formulář tedy musí vyplnit a doručit pojišťovně kdykoliv před tímto datem).

Preventivní programy mohou být čerpány v plné výši i těmi pojištěnci, kteří se zaregistrují nejpozději 30.9.2010.
Více informací na www.cpzp.cz Tel: 582 331 741, e-mail: dasa.mackova@cpzp.cz

číst více ....
21
Bře

Dne 16. 3. 2010 se konal v Kanceláři veřejného ochránce práv seminář na téma Příspěvek na péči. Účelem pracovního semináře bylo seznámit zástupce odborné veřejnosti s poznatky veřejného ochránce práv k tématu řízení o příspěvku na péči a rozvinout mezioborový dialog.
Jeho cílem bylo vyhodnotit funkčnost systému a identifikovat nejzávažnější právní i faktické problémy týkající se řízení o příspěvku na péči a jeho využívání. Náš zástupce na tomto jednání upozornil na problémy, se kterými se setkávají maminky žádající o příspěvek na péči pro děti s celiakií. Jako podklad byly využity příspěvky v diskusi na našich stránkách k této problematice.

číst více ....
14
Bře

Změna legislativy v označování potravin: Nařízení komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. 1. 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Text je „zde“:[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:016:0003:0005:CS:PDF].

číst více ....
23
Úno

Fórum celiaků, které se uskuteční u příležitosti Mezinárodního dne celiakie, připravujeme na sobotu 15. 5. 2010 opět v Bílém domě ÚMČ Praha 8. Rádi přivítáme všechny návštěvníky, kterých se tato problematika týká a zveme i vystavovatele – tj. výrobce, prodejce a dovozce bezlepkových potravin. Program a další podrobnosti budou včas zveřejněny.

číst více ....
23
Úno

VZP rozhodla o příspěvku na bezlepkovou dietu pro děti do 15 let. Více informací najdete na http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Prevence/zdravarodina/bezlepkovadieta

číst více ....
15
Úno

Národní knihovna ČR vybrala naše stránky jako kvalitní zdroj informací, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví.

Jako ocenění kvality našich stránek můžeme používat logo, které návštěvníky upozorňuje, že jsou stránky archivovány v rámci projektu WebArchiv.

Tohoto ocenění si velmi vážíme a zároveň nás zavazuje.

číst více ....