AOECS

AOECS je nezávislá nezisková organizace zastřešující spolky celiaků napříč Evropou. Organizace vznikla v roce 1988 a v současné době zahrnuje 35 členských organizací z 29 evropských zemí. AOECS se zabývá především tématy mezinárodního významu, koordinací mezinárodních aktivit a vytváří podmínky pro komunikaci mezi členskými organizacemi. Snaží se o medializaci Mezinárodního dne celiakie, který připadá na 16. května. Na světové i evropské úrovni pracuje na zajištění co nejlepší kvality výrobků určených pro bezlepkovou dietu a na rozšíření jejich nabídky. V Evropě proto zavádí jednotný evropský licenční systém k označování potravin logem přeškrtnutého klasu.

Společnost pro bezlepkovou dietu je členem AOECS od roku 2006.

Pod patronací AOECS vzniklo v roce 2002 uskupení CYE (Coeliac Youth of Europe), které se zaměřuje na projekty určené pro mladé celiaky.

HISTORIE AOECS

První setkání se záměrem vytvoření mezinárodní asociace pacientských organizací věnujících se celiakii se uskutečnilo v únoru 1988 v Barceloně, o což se zasloužila především paní Matilda Torralba ze Španělska. Další setkání organizované panem Adrianem Puccim následovalo v témže roce v Římě. Na římském setkání došlo k oficiálnímu založení AOECS. Zakládajícími zeměmi byly Itálie, Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie. V roce 1989 byla v nizozemském Zeistu poprvé zvolena rada tří předsedů.

Od roku 1990, kdy setkání zorganizovala v Oxfordu společnost celiaků Velké Británie, se v roli hostitele vystřídalo Polsko (1991 a 2016 Varšava), Norsko (1992 Oslo), Německo (1993 Tübingen a 2006 Stuttgart), Maďarsko (1994 a 2003 Budapešť), Dánsko (1995 Karrebaeksminde), Španělsko (1996 Barcelona a 2010 Valencie), Francie (1997 Paris), Finsko (1998 Tampere a 2012 Helsinky), Itálie (1999 Florencie a 2008 Janov), Nizozemsko (2000 Noordwijk a 2013 Amsterodam), Švédsko (2001 Stockholm), Malta (2002, 2009 a 2011 St. Julians), Švýcarsko (2004 Luzern), opět Velká Británie (2005 Edinburg), Slovinsko (2007 Maribor a 2014 Početrtek) a Irsko (2015 Dublin).

ČINNOST AOECS

Hlavním polem působnosti AOECS je oblast výroby potravin (zajištění poskytování podrobných a přesných informací o výrobku výrobcem) a oblast produkce specifické kategorie potravin – tzv. potravin pro zvláštní výživu. Aktivity AOECS ohledně právních předpisů souvisejících s problematikou celiakie se odehrávají na dvou úrovních – v rámci Evropské unie a v rovině celosvětové. Celosvětově jde především o spolupráci na Codexu Alimentarius. Na národní úrovni jsou veškeré aktivity v této oblasti v kompetenci místní společnosti celiaků.

AOECS se podílela na vytvoření evropské lékařské rady na pomoc malým či chudým zemím při zakládání národních asociací a pomáhala při podpoře mezinárodní výměny informací, aby i touto formou přispívala k ochraně celiaků v Evropě.

Codex Alimentarius je sbírka mezinárodně uznávaných standardů, praktických postupů, směrnic a doporučení vztahujících se k bezpečnosti potravin. Texty byly vyvinuty a jsou spravovány Komisí Codexu Alimentarius, tělesem založeným v roce 1963 Organizací pro výživu a zemědělství při OSN (FAO, Food and Agriculture Organizationof the United Nations) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO, World Health Organisation) v rámci jejich společné iniciativy ohledně bezpečnosti potravin (Joint FAO/WHO Food Standards Programme). Komise dbá na ochranu zdraví spotřebitelů, a to zejména vytvářením standardů, které slouží vládám jako doporučení v oblasti legislativy týkající se potravin. Standardy jsou uznávány Světovou obchodní organizací jako mezinárodní reference týkající se bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele. Členy Komise Codexu Alimentarius jsou vlády 182 států světa.

Činnost AOECS v oblasti prosazování legislativy ochraňující osoby s nesnášenlivostí lepku byla zahájena v roce 1989, a to neúspěšnou peticí adresovanou Evropské komisi požadující přesné označování potravin. V roce 1992 získala AOECS status pozorovatele v Komisi Codexu Alimentarius a v témže roce zaslala Komisi dopis s žádostí o zlepšení norem Codexu pro bezlepkové potraviny. V této době se termín „obilniny obsahující lepek“ dostal na seznam nejdůležitějších alergenů. AOECS se také zúčastnila setkání Výboru pro výživu a potraviny pro dietetické účely při Codexu Alimentarius a vstoupila do kontaktu s evropskou asociací producentů škrobu.

V roce 1994 se AOECS úspěšně postavila proti Evropské unii, která chtěla umožnit přidávání mouky do čokolády až do výše 30% obsahu. O rok později hlasuje EU pro nutnost vyznačení použití škrobu na obalech výrobků, a to i přes nesouhlas zástupců průmyslu.

V roce 1996 bylo Výborem pro výživu a potraviny dietní a potraviny určené pro zvláštní výživu při Codexu Alimentarius hlasováno o snížení limitu pro obsah lepku v bezlepkových potravinách – na 200 ppm (particles per milion, částic z milionu) u potravin vyrobených ze surovin, z nichž byl lepek při zpracování odstraněn, a na 20 ppm pro přirozeně bezlepkové potraviny. Absence spolehlivé metody měření obsahu lepku značně komplikovala vývoj této normy. O tři roky později Komise Codexu Alimentarius zpřísnila normy týkající se informací na obalech potravin: ingredience a přídatné látky obsahující lepek musely být od té doby jasně vyznačeny, a to bez jakékoli výjimky.

V roce 2000 Evropská unie vyhradila 4 miliony eur na celoevropský tříletý výzkum celiakie. Rok na to vešla v platnost norma Codexu Alimentarius stanovující, že žádné produkty na bázi obilných bílkovin a lepku z obilí nesmějí být nadále používány, a to ani k obalování ani jako přídatné látky v přirozeně bezlepkových výrobcích. Rok 2003 přinesl mnoho významných momentů. Zpřísnily se normy Codexu: je zákázano používat lepek jako obalovou či pomocnou přídatnou látku u sýrů a u čokolády a výrobků na bázi čokolády je zakázano přidávat jakoukoliv mouku či škrob (s výjimkou dvou španělských regionálních specialit). Vznikly tři normy ohledně geneticky modifiovaných potravin. „Cereálie obsahující lepek a jejich odvozeniny“ se dostaly na první místo seznamu základních alergenů v evropském nařízení o označování potravin 2003/89/EC, které tvořilo doplněk ke směrnici 2000/13/EC. Na obalech všech potravin vyrobených v Evropě po 25. listopadu 2005 musela být jasně vyznačena přítomnost lepku, ať už jako součást receptury, nebo jako pomocná přídatná látka, nosič aromatických látek nebo aditiv. Výjimku tvořily jen některé hydrolyzáty obilného škrobu (glukózové sirupy, dextróza a maltodextriny z pšenice, glukózové sirupy z ječmene a obilovin používaných v produkci alkoholických destilátů. Výše uvedené platilo do roku 2007 (2005/26/EC).

V roce 2006 se norma Codexu pro dietetické potraviny, u nichž byl lepek odstraněn při výrobě, zpřísnila ze 200 ppm na 100 ppm. AOECS se účastnila zasedání Komise Codexu Alimentarius ohledně metod měření, sběru vzorků a kalibrování. V červenci 2007 se metoda ELISA pro detekci lepku v potravinách, R5 Mendez, stala metodou typu I. V listopadu byla výjimka označování některých hydrolyzátů oficiálně stvrzena direktivou 2007/68/EC. Zpřísnila se norma Codexu pro kojeneckou výživu, čímž veškeré přísady a přídatné látky musely být bezlepkové a ze škrobů byly povoleny jen přirozeně bezlepkové. Norma Codexu o potravinách pro bezlepkovou dietu byla v roce 2008 přijata pod názvem Norma Codexu Alimentarius pro potraviny pro zvláštní výživu určené pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

28
Čvc

APC Jovem, portugalští mladí celiaci, pořádají od 1. do 7. září v Quinta Ganados, Tomar tábor pro mladé celiaky ve věku od 8 do 18 let.  Uzávěrka přihlášek je 31. července.  

Přihláška zde

 

číst více ....
14
Čvn

 Ve dnech 4.-5. června 2013 se v německém Freiburgu konal mezinárodní veletrh potravin „Free From Food“ http://www.freefromfoodexpo.com doprovázený odbornou konferencí. Obojího se zúčastnila i zástupkyně Společnosti pro bezlepkovou dietu o.s.

Jednalo se o vůbec první akci tohoto druhu. Organizátoři však vzhledem k velkému úspěchu plánují již další ročník. Veletrhu se účastnilo 932 návštěvníků a 118 vystavovatelů z více než 15 zemí. Ti využili možnosti vytvoření kooperací při rozšiřování trhu do dalších zemí. Podle přednášejících významně roste celosvětový obchod této řady výrobků, a to zejména díky narůstajícímu povědomí spotřebitelů o kvalitě potravin. Největším odbytištěm jsou USA, v evropském měřítku pak Německo.

„Free From“ je již zavedené a všeobecně srozumitelné označení pro potraviny, které neobsahují určité látky, kterým se spotřebitelé vyhýbají ze zdravotních důvodů nebo s ohledem na svůj životní styl. Jedná se např. o lepek, laktózu, vejce, soju, mléko, tuky, maso, sůl, konzervanty. Největší skupinu z vystavovatelů tvořili právě výrobci a prodejci potravin bez obsahu lepku. Za české výrobce byl přítomen Žatecký pivovar. Z dalších značek nám dobře známých byl zastoupen Balviten a Bezgluten.

Na veletrhu se rovněž podílela AOECS (Asociace evropských společností celiaků), jíž je SpBD také členem. Pro naší zástupkyni tak bylo možné využít příležitosti k osobnímu setkání se zástupci AOECS.

 

 

 

číst více ....
5
Úno

Letní tábor pro celiaky – Summer Camp 2013

Lokace: Sremska Mitrovica, Srbsko

Termín: 18−24.8.2013

Přihlašování: Přihlášky budou k dispozici na webových stránkách CYE (www.cyeweb.eu) od 1.2. Přihlašování bude možné do 1.3.
Účastníci: Tábor je určen pro celiaky ve věku 18 až 28 let. Z každé země může přijet celkem 5 osob, ostatní zájemci budou muset počkat a po 1.3 se dozví, jestli zbyla místa i pro ně. Tábor je určen pro 30 osob. Všichni účastníci se musí prokázat platným členským číslem z národní organizace pro celiaky.

Cena: 350 euro (zahrnuje ubytování na 6 nocí, zajištěna autobusová doprava pro výlety v okolí Bělehradu a Novi Sad, vstupenky do Muzea Nikoly Tesly, výlet lodí – Zasavica, neomezený přístup na internet)

Příjezd a odjezd: Účastníci musí přijet během 18.8, preferován je příjezd do 5 hodiny. Na letišti bude zajištěna autobusová doprava.
Odjezd 24. 8.

Aktivity: Workshopy (fotografie – analogová, digitální, kreslení, hraní a drama), památky (Bělehrad, Novi Sad, Zasavica, Muzeum Nikoly Tesly), představení jazzové zpěvačky Sofija Knežević.

číst více ....
12
Pro

U příležitosti jednání AOECS v Helsinkách se dne 6. 9. 2012 konalo neformální setkání zástupců jednotlivých členských zemí. Zápis je „zde“:[/files/AOECS-zprava.docx]

číst více ....
18
Zář

AOECS vytvořilo vědecký poradní sbor. Je v něm 16 odborníků z 15 zemí a pokrývají celé spektrum související s životem s bezlepkovou dietou, počínaje gastroenterologií, imunologií, genetikou, výživou,.. Poradní sbor bude vytvářet a doporučovat koncepce a priority ve výzkumu, sledovat a interpretovat nové trendy, odpovídat na odborné dotazy a podobné aktivity. Všichni zvolení odborníci budou pracovat bez nároku na honorář.

Společnost pro bezlepkovou dietu nominovala paní ing. Danu Gabrovskou, PhD. z Výzkumného ústavu potravinářského za obor potravinářské technologie. Na zasedání v Helsinkách byla její nominace přijata Děkujeme tedy ing. Gabrovské a gratulujeme.

číst více ....
16
Zář

Letošní konference AOECS se konala ve Finsku v Helsinkách.
Za ČR se ho zúčastnila RNDr. Hana Maslowská.

Její zprávu si můžete přečíst „zde“:[/files/ZpravaZHelsinekHM.docx].

Program konference je připojen „zde“:[/files/ZpravaZHels-program.docx].

číst více ....