AOECS

AOECS je nezávislá nezisková organizace zastřešující spolky celiaků napříč Evropou. Organizace vznikla v roce 1988 a v současné době zahrnuje 35 členských organizací z 29 evropských zemí. AOECS se zabývá především tématy mezinárodního významu, koordinací mezinárodních aktivit a vytváří podmínky pro komunikaci mezi členskými organizacemi. Snaží se o medializaci Mezinárodního dne celiakie, který připadá na 16. května. Na světové i evropské úrovni pracuje na zajištění co nejlepší kvality výrobků určených pro bezlepkovou dietu a na rozšíření jejich nabídky. V Evropě proto zavádí jednotný evropský licenční systém k označování potravin logem přeškrtnutého klasu.

Společnost pro bezlepkovou dietu je členem AOECS od roku 2006.

Pod patronací AOECS vzniklo v roce 2002 uskupení CYE (Coeliac Youth of Europe), které se zaměřuje na projekty určené pro mladé celiaky.

HISTORIE AOECS

První setkání se záměrem vytvoření mezinárodní asociace pacientských organizací věnujících se celiakii se uskutečnilo v únoru 1988 v Barceloně, o což se zasloužila především paní Matilda Torralba ze Španělska. Další setkání organizované panem Adrianem Puccim následovalo v témže roce v Římě. Na římském setkání došlo k oficiálnímu založení AOECS. Zakládajícími zeměmi byly Itálie, Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie. V roce 1989 byla v nizozemském Zeistu poprvé zvolena rada tří předsedů.

Od roku 1990, kdy setkání zorganizovala v Oxfordu společnost celiaků Velké Británie, se v roli hostitele vystřídalo Polsko (1991 a 2016 Varšava), Norsko (1992 Oslo), Německo (1993 Tübingen a 2006 Stuttgart), Maďarsko (1994 a 2003 Budapešť), Dánsko (1995 Karrebaeksminde), Španělsko (1996 Barcelona a 2010 Valencie), Francie (1997 Paris), Finsko (1998 Tampere a 2012 Helsinky), Itálie (1999 Florencie a 2008 Janov), Nizozemsko (2000 Noordwijk a 2013 Amsterodam), Švédsko (2001 Stockholm), Malta (2002, 2009 a 2011 St. Julians), Švýcarsko (2004 Luzern), opět Velká Británie (2005 Edinburg), Slovinsko (2007 Maribor a 2014 Početrtek) a Irsko (2015 Dublin).

ČINNOST AOECS

Hlavním polem působnosti AOECS je oblast výroby potravin (zajištění poskytování podrobných a přesných informací o výrobku výrobcem) a oblast produkce specifické kategorie potravin – tzv. potravin pro zvláštní výživu. Aktivity AOECS ohledně právních předpisů souvisejících s problematikou celiakie se odehrávají na dvou úrovních – v rámci Evropské unie a v rovině celosvětové. Celosvětově jde především o spolupráci na Codexu Alimentarius. Na národní úrovni jsou veškeré aktivity v této oblasti v kompetenci místní společnosti celiaků.

AOECS se podílela na vytvoření evropské lékařské rady na pomoc malým či chudým zemím při zakládání národních asociací a pomáhala při podpoře mezinárodní výměny informací, aby i touto formou přispívala k ochraně celiaků v Evropě.

Codex Alimentarius je sbírka mezinárodně uznávaných standardů, praktických postupů, směrnic a doporučení vztahujících se k bezpečnosti potravin. Texty byly vyvinuty a jsou spravovány Komisí Codexu Alimentarius, tělesem založeným v roce 1963 Organizací pro výživu a zemědělství při OSN (FAO, Food and Agriculture Organizationof the United Nations) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO, World Health Organisation) v rámci jejich společné iniciativy ohledně bezpečnosti potravin (Joint FAO/WHO Food Standards Programme). Komise dbá na ochranu zdraví spotřebitelů, a to zejména vytvářením standardů, které slouží vládám jako doporučení v oblasti legislativy týkající se potravin. Standardy jsou uznávány Světovou obchodní organizací jako mezinárodní reference týkající se bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele. Členy Komise Codexu Alimentarius jsou vlády 182 států světa.

Činnost AOECS v oblasti prosazování legislativy ochraňující osoby s nesnášenlivostí lepku byla zahájena v roce 1989, a to neúspěšnou peticí adresovanou Evropské komisi požadující přesné označování potravin. V roce 1992 získala AOECS status pozorovatele v Komisi Codexu Alimentarius a v témže roce zaslala Komisi dopis s žádostí o zlepšení norem Codexu pro bezlepkové potraviny. V této době se termín „obilniny obsahující lepek“ dostal na seznam nejdůležitějších alergenů. AOECS se také zúčastnila setkání Výboru pro výživu a potraviny pro dietetické účely při Codexu Alimentarius a vstoupila do kontaktu s evropskou asociací producentů škrobu.

V roce 1994 se AOECS úspěšně postavila proti Evropské unii, která chtěla umožnit přidávání mouky do čokolády až do výše 30% obsahu. O rok později hlasuje EU pro nutnost vyznačení použití škrobu na obalech výrobků, a to i přes nesouhlas zástupců průmyslu.

V roce 1996 bylo Výborem pro výživu a potraviny dietní a potraviny určené pro zvláštní výživu při Codexu Alimentarius hlasováno o snížení limitu pro obsah lepku v bezlepkových potravinách – na 200 ppm (particles per milion, částic z milionu) u potravin vyrobených ze surovin, z nichž byl lepek při zpracování odstraněn, a na 20 ppm pro přirozeně bezlepkové potraviny. Absence spolehlivé metody měření obsahu lepku značně komplikovala vývoj této normy. O tři roky později Komise Codexu Alimentarius zpřísnila normy týkající se informací na obalech potravin: ingredience a přídatné látky obsahující lepek musely být od té doby jasně vyznačeny, a to bez jakékoli výjimky.

V roce 2000 Evropská unie vyhradila 4 miliony eur na celoevropský tříletý výzkum celiakie. Rok na to vešla v platnost norma Codexu Alimentarius stanovující, že žádné produkty na bázi obilných bílkovin a lepku z obilí nesmějí být nadále používány, a to ani k obalování ani jako přídatné látky v přirozeně bezlepkových výrobcích. Rok 2003 přinesl mnoho významných momentů. Zpřísnily se normy Codexu: je zákázano používat lepek jako obalovou či pomocnou přídatnou látku u sýrů a u čokolády a výrobků na bázi čokolády je zakázano přidávat jakoukoliv mouku či škrob (s výjimkou dvou španělských regionálních specialit). Vznikly tři normy ohledně geneticky modifiovaných potravin. „Cereálie obsahující lepek a jejich odvozeniny“ se dostaly na první místo seznamu základních alergenů v evropském nařízení o označování potravin 2003/89/EC, které tvořilo doplněk ke směrnici 2000/13/EC. Na obalech všech potravin vyrobených v Evropě po 25. listopadu 2005 musela být jasně vyznačena přítomnost lepku, ať už jako součást receptury, nebo jako pomocná přídatná látka, nosič aromatických látek nebo aditiv. Výjimku tvořily jen některé hydrolyzáty obilného škrobu (glukózové sirupy, dextróza a maltodextriny z pšenice, glukózové sirupy z ječmene a obilovin používaných v produkci alkoholických destilátů. Výše uvedené platilo do roku 2007 (2005/26/EC).

V roce 2006 se norma Codexu pro dietetické potraviny, u nichž byl lepek odstraněn při výrobě, zpřísnila ze 200 ppm na 100 ppm. AOECS se účastnila zasedání Komise Codexu Alimentarius ohledně metod měření, sběru vzorků a kalibrování. V červenci 2007 se metoda ELISA pro detekci lepku v potravinách, R5 Mendez, stala metodou typu I. V listopadu byla výjimka označování některých hydrolyzátů oficiálně stvrzena direktivou 2007/68/EC. Zpřísnila se norma Codexu pro kojeneckou výživu, čímž veškeré přísady a přídatné látky musely být bezlepkové a ze škrobů byly povoleny jen přirozeně bezlepkové. Norma Codexu o potravinách pro bezlepkovou dietu byla v roce 2008 přijata pod názvem Norma Codexu Alimentarius pro potraviny pro zvláštní výživu určené pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

27
Úno

Bezlepkové hamburgery jsou k dostání u McDonald´s v Norsku, Švédsku a Finsku.
My všichni chceme mít možnost koupit si bezlepkový hamburger!

Petice „Jeden bezlepkový hamburger, prosím!“ je součástí letošního projektu Coeliac Youth of Europe.
Letos se projektu poprvé účastní i Česká republika (Společnost pro bezlepkovou dietu, o. s.). Projekt je zaměřen na řetězce s rychlým občerstvením i restaurace. Cílem je ukázat těmto stravovacím zařízení potenciál celiaků jako zákazníků. Pomožte nám, prosím, i vyplněním ankety na téma Celiakie a stravování mimo domov.

Děkujeme! Společnost pro bezlepkovou dietu, Coeliac Youth of Europe

Petici najdete na:
http://www.thepetitionsite.com/1/a-gluten-free-hamburger-please/

Text petice:
My, níže podepsaní, doufáme, že se v jídelních lístcích objeví více bezpečně bezlepkových pokrmů.
Podle průzkumů* je v Evropě více jak 6 milionů celiaků, což z nás dělá velmi početnou
potenciální klientelu restaurací, které by bezlepkové variace pokrmů nabízely.

číst více ....
27
Úno

Anketa Mezinárodní organizace mladých celiaků na téma:
**Celiakie a stravování mimo domov** byla ukončena. VÝSLEDKY V ČLÁNKU .{color:red;}

Děkujeme všem, kteří se jí v hojném počtu zúčastnili.
Seznámíme Vás s jejími výsledky: „zde“:[/files/vyhodnoceni%20ankety%20cye.doc]

Společnost pro bezlepkovou dietu, Coeliac Youth of Europe

číst více ....
24
Úno

Letošní SummerCamp pořádájí řečtí celiaci v Athénách od 30. června do 7. července. Ubytování je zajištěno v hotelu Plaza Vouliagmeni. Připraven je bohatý program. Cena tábora je 500 eur bez dopravy. Registrace začínají 15. března.
Tábor je určen pro členy národních organizací celiaků.

Více informací na stránkách CYE: (http://cye.freehostia.com/)

číst více ....
3
Říj

Ve dnech 16. až 18. září se delegátka SpBD zúčastnila každoročního setkání členů Asociace evropských společností celiaků spojené s multidisciplinární konferencí o celiakii.
############################################################################################################################################################################
Konference AOECS byla zahájena večer 16. září přivítacím proslovem starostky města Valencie na místní radnici. Další den proběhla diskuze o činnosti pracovních skupin a valná hromada AOECS. Mezi členy AOECS byly přijaty organizace z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Srbska a Ukrajiny. V rámci valné hromady byly prodiskutovány a schváleny úpravy a upřesnění v dokumentech k projektu jednotného evropského systému licencování symbolu přeškrtnutého klasu. Systém bude plně připraven ke spuštění ke konci letošního roku.

V sobotu 18. září pak proběhla konference odborníků zabývajících se různými aspekty celiakie a bezlepkové diety. Byly představeny nové výzkumy týkající se vzniku celiakie a její mnohotvářnosti a způsoby, jakými je možné se vyrovnat se sociálními a psychologickými důsledky bezlepkové diety předvedené na konkrétním případu Španělska.

číst více ....
21
Srp

**AKTUALIZACE 2.9.2010**

Ve dnech 2. až 8. srpna proběhl letní tabor pro celiaky od 18 do 30 let, zaštítěný Coeliac Youth of Europe. (Tato organizace, jejíž název můžeme do češtiny volně přeložit jako Evropští mladí celiaci, je zvláštní pracovní skupinou AOECS.)

Letos se tábor uskutečnil v Maďarsku. Kromě Budapešti měli účastníci možnost se seznámit s městem Pécs, navštívit vinné sklípky ve vesničce Villány, vyzkoušet si účinek přirozeně teplé vody v lázeňském letovisku Hévíz. Součástí programu byla také exkurze do továrny společnosti Glutenmentés, která produkuje bezlepkové těstoviny. Proběhly také přednášky představující CYE, Maďarskou společnost celiaků a AOECS.

SpBD vyslala na Summercamp dvě své mladé členky. Zprávu o průběhu Summer campu si můžete přečíst „zde“:[/files/summercamp.pdf].

číst více ....
20
Kvě

V sobotu 1.5. proběhla v Budapešti regionální konference AOECS zaměřená na problémy, s nimiž se potýkají členské organizace v zemích střední a východní Evropy. Setkání, kterému předsedala paní Tünde Koltai z maďarské organizace celiaků, se zúčastnili delegáti a delátky z Polska, ČR, Maďarska, Slovinska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a Petrohradu. Hovořilo se především o aktivitách tamních organizací celiaků, srovnání státní podpory celiaků v jednotlivých zemích a o podobě trhu z bezlepkovými produkty a možnosti zavedení Evropského licenčního systému v těchto zemích.

číst více ....
30
Pro

Sympozium o bezlepkových obilných výrobcích a nápojích
******************************************************

Částečně v souběhu s veletrhem *Coeliac2010Fair* proběhne ve dnech 8. a 11. června 2010 druhé **Mezinárodní Sympozium o bezlepkových obilných výrobcích a nápojích**. Je organizováno Helsinkou univerzitou – program na pátek 8. června připravuje Helsinská univerzita spolu s Finskou společností celiaků.

Prevalence celiakie roste. Onemocnění je vyvoláno lepkem, ale není ještě stále zcela jasné, které obilné bílkoviny škodí. Odborníci v potravinářství stojí před velkou výzvou přicházet s novými vysoce kvalitními bezlepkovými výrobky. Další výzvou je rychlá a spolehlivá analýza obsahu lepku, aby byla zajištěna naprostá bezpečnost bezlepkových výrobků.

To jsou některá z témat, která budou probírána na sympoziu. Nenenchte si ujít ani tuto akci! Poskytnutí dalších informací, zveřejňování novinek, registrace a příjem abstrakt proběhne prostřednictvím webových stránek sympozia: http://ww.helsinki.fi/gf10/.

číst více ....
30
Pro

Mezinárodní veletrh *Coeliac2010Fair* pořádaný Finskou společností celiaků je největší akcí svého druhu v Evropě. Finští celiaci pořádali podobnou akci úspěšně již v letech 2005 a 2007 – zúčastnilo se jí 3000 návštěvníků, 50 vystavovatelů a řada předních odborníků na celiakii a bezlepkovou dietu. Letos chce Finská společnost celiaků sdílet tuto jedinečnou událost také s celiaky z Evropy i vzdálenějších koutů světa.

*Coeliac2010Fair* (veletrh bezlepkových výrobků a služeb pro celiaky) se bude konat v Tampere 11. a 12. června 2010. Tampere se nachází 120 km od hlavního města Helsinki. Budete si moci užít širokou nabídku bezlepkových výrobků a odborných přednášek na vysoké úrovni. V pátek budou přednášky v angličtině a budete si moci poslechnout například profesora Markku Mäkiho z Tamperské univerzity, prof. Hannu Salovaara z oboru potravinářské technologie na Helsinské univerzitě a odborníka na výživu z Finské společnosti celiaků. Zazní novinky z oblasti výzkum celiakie, výhody zařazení ovsa do bezlepkového jídelníčku a rady, jak v takovém případě postupovat, informace o bepečnosti pšeničného škrobu atd. Představí se také různé firmy a Marjo Jokinen bude přítomným vyprávět, jaké to je být celiakem ve Finsku.

V rozsáhlém výstavním prostoru najdete téměř 50 vystavovatelů, a to jak výrobců bezlepkových potravin, tak i poskytovatelů služeb zohledňujících celiaky. Budete mít možnost ochutnávat a nakupovat bezlepkové produkty. Restaurace a občerstvení v Tampere Hall budou fungovat v čistě bezlepkovém režimu, takže nebude vůbec žádný problém se bezpečně naobědvat či občerstvit mezi přednáškami.

Společně s finskou cestovní agenturou Matkapojat připravila Finská společnost celiaků pro skupiny zajištění cesty na klíč. Je třeba jen koupit letenky pro vaši skupinu a Matkapojat se postará o zbytek – transfery autobusem, ubytování, prohlídky města, polopenzi a samozřejmě vstup na veletrh. Vedoucí skupin obdrží dárek, podaří-li se jim do skupiny „nasbírat“ 30 a více osob.

Více informací o veletrhu *Coeliac2010Fair*, o programu a předpřipravených zájezdových balíčcích na: www.keliakialiitto.fi/english.

**Ráj celiaků**

Finsko je často nazýváno rájem pro celiaky. V restauracích je možné si objednat bezlepkovou pizzu a těstoviny. V síti restaurací McDonald’s a jiných rychlých občerstveních jsou k dostání bezlepkové hamburgery. Stravovat se v restauracích je velmi jednoduché, protože většina restaurací označuje ve svých jídelních lístcích písmenem G jídla, která jsou nebo mohou být připravena bez lepku. Potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku jsou dostupné ve všech supermarketech a řada supermarketů teď prodává i čerstvě upečený chléb a pečivo!

**Užijte si exotiku bílých nocí**

Finské letní noci jsou plné světla – slunce zde svítí v červnu nejen ve dne, ale i v noci. Léto začíná a čerstvě zelené lesy, čistý vzduch, modrá jezera a průzračná voda Vás bude zvát k jedinečným zážitkům… Navštivte *Coeliac2010Fair* ve Finsku – ráji pro celiaky.

číst více ....
29
Pro

„Recent Advances in Pathophysiology and (Potential) Therapy in Celiac Disease“
**Současné pokroky ve zkoumání patofyziologie a (potenciální) lečby celiakie**

V úvodu přednášky bylo představeno nejnovější základní schéma nastartování celiakie. Model propuknutí celiakie se rok od roku zpřesňuje, nové poznatky, s nimiž byli účastníci SummerCampu seznámeni, byly prezentovány například na Mezinárodním sympoziu o celiakii v Amsterdamu v dubnu 2009. Zajímavé byly snímky, na nichž bylo možné srovnat povrch zdravého střeva a střeva s vyhlazenými klky. Pro mnoho účastníků přednášky to byla první příležitost se takto dopodrobna seznámit se svou nemocí a se svým „úhlavním nepřítelem“, lepkem. Lepek, neboli gluten, představuje pro obilné zrno bílkovinnou zásobárnu. Je složen z bílkovin glutelinu a prolaminu. Pro celiaky jsou nebezpečné především tzv. prolaminy, které jsou na rozdíl od druhé složky lepku, glutelinu, rozpustné v alkolholu. Prolamin v pšenici se nazývá gliadin, v žitě sekalin a v ječmeni hordein. Pro názornost byl součástí prezentace také 2D model α-gliadinu s barevným vyznačením jednotlivých aminokyselin, jimiž je tvořen. Po spíše obrázkové první části následovala část druhá, týkající se historie, současnosti a výhledů léčby celiakie.
Jako první z odborníků zabývajících se celiakií byl zmíněn Aretaeus z Kappadocie ze 2. století před naším letopočtem, u nějž najdeme první popis celiakie. V roce 1669 Vincent Ketelaer píše o aftovitých vřídcích v ústech („De aaphthis nostratibus, sen belgarium Sprouw“). Koncem 80. let 19. století poskytuje britsý pediatr Samuel Gee první moderní popis nemoci a konstatuje (což se ukáže být velmi důležité), že má-li být pacient s touto nemocí vyléčen, nepůjde to jinak než prostřednictvím úpravy stravy. Až do 40. let 20. století byla zaváděna u celiaků nejrůznější dietetická opatření (vyloučení mléka, banánová dieta), ale systematické analýzy různých způsobů stravování a nalezení „toxických“ obilovin proběhly až ve 40. a 50 letech, především zásluhou W.K. Dickea.
Současná jediná známá léčba celiakie spočívá v dodržování bezlepkové diety, tedy vyhýbání se pšenici, žitu, ječmeni a v některých případech i ovsu a výrobkům z nich. Nevýhody diety jsou především její finanční náročnost, komplikovanost jejího dodržování a mnohdy také snížení chuťových kvalit bezlepkových produktů. I proto se v posledních letech zamýšlela řada odborníků nad alternativním způsobem řešení problému zvaného celiakie. V přednášce jich bylo zmíněno pět.
Jednou ze zkoumaných cest byla genetická modifikace pšenice tak, aby byla snížena její toxicita pro celiaky a přitom se nezhoršily její potravinářské vlastnosti. Tento výzkum, jenž byl financován Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum a na němž spolupracovala výzkumná centra v Ulmu, Mnichově, Hamburgu a Londýně, byl však v roce 2005 zastaven.
K dalším potenciálním řešením patří modulace imunitní reakce organismu inspirované případem dvanáctileté dívky, u které zmizela celiakie v důsledku transplantace kmenových buněk při akutní leukémii (z roku 2007). Teoretickou možností by bylo také potlačení (lokální či systémové) zánětlivé reakce nebo zamezení vstřebávání škodlivých prvků ve střevech. Metoda, které byl věnován zbytek přednášky a která se jeví jako výrazně perspektivní, je tzv. štěpení antigenů. K němu by docházelo hned na začátku trávicího procesu, a to pomocí enzymu prolyl-endopeptidázy z houby Aspergillus niger (kropidlák černý). Enzym by byl pacientovi podán perorálně a zamezil by obvyklé reakci organismu na lepek. Výzkumy ukázaly snížení či dokonce vymizení gliadinových epitopů stimulujících T-lymfocyty v chymu, ale zatím jde jen o pokusy in vitro. Odhadovanými nevýhodami metody je především její předpokládaná vysoká finanční náročnost a také to, že štěpení by nebylo vždy stoprocentně úplné. Oproti tomu stojí výhody spočívající v tom, že by metoda vždy fungovala a neměla by žádné vedlejší účinky na organismus. Mohla by být používána v určitých situacích, například v neznámém prostředí, kde není stoprocentně zaručitelná bezlepkovost stravy, či v případě dietní chyby.

„Gluten-free diet and healthy nutrition“
**Bezlepková dieta a zdravá výživa**
Dr. Claudia Parys

Přednáška připomenula zásady zdravé výživy, které platí pro celiaky stejně jako pro většinovou populaci. Zvláště se zaměřila na otázku ovsa. Nad jeho vhodností pro celiaky se stále vedou diskuze. Hlavním problémem spojeným s ovšem je jeho častá kontaminace jinými, lepkovými obilninami, především ječmenem. Komplikací je také to, že jedna ze dvou komerčně dostupných sad pro testování obsahu lepku nereaguje na bílkoviny z ječmene. Pokud jde o zaručeně čistý (tedy nekontaminovaný) oves, může do jídelníčku celiaka přinést řadu pozitiv: oves má nízký glykemický index, vysoký obsah vlákniny a příznivý vliv na vstřebávání cholesterolu ze střeva a jeho konzumace rozšíří pestrost a chuťové možnosti diety. Je ovšem třeba konzumovat jen ovesné výrobky od prověřených výrobců a jejich zavádění do stravy konzultovat s lékařem.

číst více ....
20
Pro

Informace o Evropském licenčním systému

ELS je systém licencování notoricky známého označení bezlepkových výrobků, který bude mít celoevropskou platnost a hodnotu. O jeho zavedení se diskutovalo v AOECS několik let a na valném shromáždění AOECS v září tohoto roku bylo schváleno. Systém by měl být spuštěn v jednotlivých členských zemích AOECS v průběhu následujících dvou let. ELS umožňuje všem celiakům co největší výběr zaručeně bezpečných potravin na evropském trhu a záruku, že nároky na jejich bezpečnost jsou stejné v celé Evropě. Výrazně zvyšuje jejich komfort a rovnoprávnost v oblasti celoevropské mobility. Podle odhadu lékařů je celkový počet celiaků jako takových, tedy potenciálních spotřebitelů BL produktů, v Evropě přes 5 milionů.

Symbol přeškrtnutého klasu

Jde o úhlopříčný pšeničný klas směřující z levého spodního do pravého horního rohu přeškrtnutý čarou přecházející úhlopříčně z levého horního rohu do pravého dolního rohu, vše uzavřeno v kruhu. Symbol byl vytvořen ve VB v roce 1972 a veškerá mezinárodní práva jsou vyhrazena společnosti Coeliac UK, tedy spolku celiaků Velké Británie. Symbol je registrovanou ochrannou známkou AOECS, registrovanou v kategoriích 1, 41, 42 v roce 2006. Cílem symbolu je zajistit jasnou a bezpečnou identifikaci potravinářských produktů, které splňují Standard AOECS. Standard AOECS definuje limity pro obsahu lepku v potravinách, analytické metody, které mají být používány pro testování a systém kontroly kritických bodů pro prevenci křížové kontaminace lepkem. V souladu s nařízením Evropské komise č. 41/2009, které vytváří 3 kategorie výrobků vhodných pro celiaky, jsou součástí ELS tři verze symbolu. Symbol se může objevit na následujících kategoriích potravin:
1. speciálně zpracované bezlepkové výrobky a bezlepkové výrobky pro běžnou spotřebu (méně než 20 mg/kg lepku)
2. speciálně zpracované potraviny s velmi nízkým obsahem lepku (více než 20 až 100 mg/kg lepku)
3. čistě ovesné produkty (méně než 20 mg/kg lepku)
Rozdílné kategorie budou zřetelně odlišitelné následujícím způsobem:
Registrační číslo a označení 100 a/nebo oves bude u výrobků splňujících požadavky kategorií 2 a/nebo 3 bude zřetelně zobrazeno pod symbolem.
U výše uvedených kategorií 2 a/nebo 3 bude před registračním číslem: XX-YY-ZZZZ uváděno číslo „100“ a/nebo slovo „oves“ (kde XX = kód země, YY = kód výrobce, ZZZZ = kód výrobku; kód výrobce a výrobku mohou být totožné s označením používaným v rámci stávajícího národního systému)
Název výrobku bude obsahovat patřičný text „bezlepkový“ nebo „s velmi nízkým obsahem lepku“ (v souladu s ES 41/2009).

Kde zatím funguje licencování a v jaké podobě?

Jednotlivé licencovací systémy, na nichž byl systém AOECS založen, jsou na národní úrovni provozovány řadou členů AOECS. Symbol přeškrtnutého klasu je licencován např. v Itálii, VB, Německu, Francii a Švýcarsku. Poté, co ELS oficiálně vstoupí v platnost, budou jím tyto systémy postupně nahrazeny. K zavedení systému licencování, již ve formě ELS, se chystá Maďarsko a Polsko. Vyjádření Slovenska k problematice ELS zatím SpBD nemá.

Hlavní myšlenka semináře
Zavádění mezinárodního jednotného systému licencování je ve svých začítcích. V září tohoto roku byly na konferenci AOECS přijaty hlavní principy systému. Dokumenty, které se k němu váží, budou finalizovány. Účelem semináře je ELS představit, diskutovat o různých pohledech na něj. Domníváme se, že některé aspekty by bylo jednodušší v ČR zavést, něco by bylo obtížně schůdné. Seminář si tedy klade za cíl získat konkrétní zpětnou vazbu od výrobců. Ta bude sdělena AOECS a SpBD ji bude prosazovat v diskuzích o finální verzi systému. Je třeba říci, že SpBD není jedinou organizací z České republiky, která je členem AOECS. Další je Sdružení celiaků ČR. Podoba spolupráce těchto dvou organizací ohledně ELS je ve fázi debat.

Představení základních principů ELS

V první fázi zájemce o licenci kontaktuje držitele licence, který mu poskytne náležité podklady a případně též know-how, jak začít. Ve druhé fázi zájemce o licenci předloží osvědčení o analýze obsahu lepku a návrh obalu včetně značení produktu a prostoru, kde by měl být umístěn symbol s registračním číslem. K analýze obsahu lepku: směrnice AOECS jsou poměrně přísné a vyžadují testování v nezávislé certifikované laboratoři, schválené AOECS. Bude vytvořen seznam, na jeho spoluutváření se spolupodílejí všichni členové AOECS. AOECS posléze vydá seznam těchto laboratoří. Krok 3 by měl vypadat tak, že dojde k auditu provozní jednotky, což je starostí poskytovatele licence. V této fázi také bude zajištěno zavedení HACCP vytvořené AOECS pro rizika křížové kontaminace lepkem v různých výrobních provozech (výroba těstovin, cukrárenských výrobků ad.).
Pak by došlo k podpisu licenční smlouvy a společnost získá symbol a registrační číslo. Na základě prodeje je určeno, zda je výrobce tuzemský nebo mezinárodní. Poskytnutí licence bude zpoplatněno v závislosti na objemu prodeje. Výše poplatku z domácího prodeje ještě nebyla stanovena. Ty půjdou na pokrytí nákladů spojených s monitoringem. administrativních nákladů spojených s ELS a nákladů vyplývající z povinností poskytovatele licence, stanovených v licenční smlouvě (propagace uživatelů licence, prosazování ELS) a podporu národních a mezinárodních aktivit společností celiaků. Po završení certifikace proběhne alespoň jednou ročně monitoring.

Jaké jsou výhody systému pro výrobce?
Především marketingová podpora – brožury, webové stránky, které užívají nejen členové spolku, ale také lidé s alergií na lepek a jejich blízcí. Daný poskytovatel licence bude moci produkt doporučit, postavit se za něj. Poskytovatel licence bude dokonce zavázán k tomu poskytovat takovou podporu. Export do EU bude jednodušší. Za výrobky se totiž bude moci také postavit organizace celiaků v dané zemi, takže tato podpora bude fungovat v rámci celé Evropy. Z licenčních poplatků v ELS jsou pouze pokryty všechny náklady spojené s licencováním a zbytek je použit na podporu aktivit pro celiaky. Takto může mimo jiné vlastně držitel licence podporovat své spotřebitele, pro které je fakt, že daná společnost „podporuje nás celiaky“ důležitou informací při rozhodování o koupi bezlepkového výrobku, který nese označení přeškrtnutého klasu?

Po představení ELS měli účastníci semináře možnost se k němu vyjádřit. Diskuse, která následovala, byla dle našeho názoru ovlivněna tím, že účastníci neměli možnost se předem s materiály seznámit, a tak ne vše jim bylo z přednášky jasné. Jejich námitky směřovaly většinou k tomu, že zpoplatněním používání symbolu pro označení bezlepkových výrobků, které již stejně většinou používají, tyto výrobky, již tak cenově náročné, prodraží. Pokud by domácí výrobci k tomuto systému nepřistoupili z důvodu nepochopení jeho významu, bylo by negativním dopadem tohoto opatření především omezení domácí produkce na úkor výrobků z dovozu. Proto jsme velice pečlivě zaznamenávali jejich připomínky a pokusíme se je uplatnit při jednáních s AOECS.

číst více ....